Καρδιοαναπνευστικά Νοσήματα

• Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια
• Καρδιαναπνευστική Αποκατάσταση μετά από εγχείρηση By-Pass
• Πνευμοθώρακας
• Κατάγματα Θωρακικής Μοίρας Θωρακικής Μοίρας & Πλευρών