Νευρολογικά Νοσήματα

• Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
• Ημιπληγίες
• Παρέσεις
• Παραλύσεις
• Νευραλγίες
• Νευραπραξίες
• Σκλήρυνση κατά πλάκας
• Parkinson
• Εγκεφαλική Παράλυση