Θεραπείες - Αποκατάσταση

Manual Therapy (Χειροπρακτική)
Μέθοδος McKenzie: Πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων για την αποκατάσταση κάθε μυοσκελετικού προβλήματος της σπονδυλικής στήλης
Τεχνική Maitland: Ειδική κινητοποίηση περιφερικών αρθρώσεων & σπονδυλικής στήλης, με τεχνικές οι οποίες εκτελούνται από τον φυσικοθεραπευτή με αποτέλεσμα να μειώνουν τον πόνο και τον μυϊκό σπασμό, αυξάνοντας το εύρος κίνησης
P.N.F.: Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
Back School: Πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, λόγω κακής στάσης ή μυοσκελετικών προβλημάτων διαφόρων αιτιών, που έχει ως στόχο την μείωση των πόνων.
Ενεργητική - Παθητική Κινησιοθεραπεία
Αναπνευστική Κινησιοθεραπεία
Χαλαρωτική Μάλαξη - Σιάτσου
Θεραπευτική Χειρομάλαξη
Λεμφική Μάλαξη για αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από λεμφοίδημα
Κατ' οίκον θεραπεία: εξειδικευμένο προσωπικό επισκέπτεται τους ασθενείς στη δική τους οικία πραγματοποιώντας τις συνεδρίες με φορητά -φυσικοθεραπευτικά μηχανήματα.