Φυσικοθεραπεία & Ισχαιμικό Επεισόδιο

Σε περίπτωση υποψίας Ισχαιμικού ξεκινάμε με την αξιολόγηση του ασθενή σύμφωνα με τις υπάρχουσες κινητικές βλάβες, πάρεσης, σύγκαμψης, ατροφίες, κλπ.  Στη συνέχεια γίνεται συγκρότηση ενός προγράμματος για σταδιακή ενδυνάμωση, και πλήρη αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών. Ολοκληρώνουμε με την αξιολόγηση της πορείας με την συνεργασία του θεράποντος ιατρού.

Η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο εξαρτάται άμεσα από το χρονικό διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των συμπτωμάτων και της εφαρμογής της θεραπείας.

0/5 (0 Reviews)