Φυσικοθεραπεια & Μυασθένεια

  • Αξιολόγηση του πάσχοντος σύμφωνα με τις υπάρχουσες κινητικές βλάβες, πάρεσης, σύγκαμψης, ατροφίες, κλπ.
  • Συγκρότηση προγράμματος σταδιακής ενδυνάμωσης, αποκατάστασης βασικών λειτουργιών.
  • Αξιολόγηση πορείας με την συνεργασία του θεράποντος ιατρού.

Συμβουλευτείτε πάντα τον θεράποντα ιατρό.

0/5 (0 Reviews)