Φυσικοθεραπεία & Έμφρακτο

Η πορεία που ακολουθούμε στην περίπτωση Έμφρακτου ξεκινάει με την αξιολόγηση του πάσχοντος σύμφωνα με τις υπάρχουσες κινητικές βλάβες που έχουν παρουσιαστεί καθώς και πιθανή παράλυση, σύγκαμψη,  ατροφίες που ίσως εμφανίστηκαν κλπ.

Εφόσον ορίσουμε το πρόβλημα, συγκροτείται πρόγραμμα/τα για την σταδιακή ενδυνάμωση,  καθώς και την αποκατάσταση των βασικών λειτουργιών.

Τέλος αξιολογείται η πορεία του ασθενούς σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

booking pattern 2

Συχνές ερωτήσεις

Physiomedic

Πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

0/5 (0 Reviews)