Φυσικοθεραπείες & Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Είναι η πλέον και πολλά υποσχόμενη τεχνική, για τη θεραπεία συγκεκριμένων χόνδρινων βλαβών (και όχι για όλες, όσο θεαματικό και αν ακούγεται), παρότι η πρώτη δημοσίευση σε ανθρώπους έγινε για πρώτη φορά από τον Brittberg το 1984.

Σε γενικές γραμμές, με αρθροσκοπική τεχνική ταυτοποιείται η βλάβη, γίνεται λήψη υλικού χονδροκυττάρων, τα οποία και καλλιεργούνται in vitro για ένα διάστημα 6 εβδομάδων. Στη συνέχεια το εμπλουτισμένο από το εργαστήριο υλικό τοποθετείται πάνω σε μία περιοστική μεμβράνη και συρράπτεται στο σημείο της βλάβης. Το τελευταίο σκέλος της διαδικασίας γίνεται με ανοικτή τεχνική.

Τα αποτελέσματα της τεχνικής σχετίζονται σαφώς, με την έκταση της βλάβης, το βάρος του αρρώστου, τυχόν υπάρχουσα αστάθεια ή κακή ευθυγράμμιση του σκέλους, σε επίσημη και διάχυτη οστεοαρθρίτιδα. Σ αυτές τις περιπτώσεις η τεχνική αντενδείκνυται. Ιδανικός ασθενής, είναι αυτός με εστιακή βλάβη και καλό άξονα του γόνατος.

0/5 (0 Reviews)