Φυσικοθεραπείες & Θλάση Κοιλιακών

Η κάκωση των κοιλιακών μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό στη διάρκεια της άθλησης. Δεν αποκλείεται όμως, να είναι και αποτέλεσμα επίμονης άσκησης των κοιλιακών. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της, έχει ταξινομηθεί ως εξής :
• 1ου βαθμού βλάβη, αφορά λίγες μυϊκές ίνες.
• 2ου βαθμού  βλάβη, σε ένα πιο εκτεταμένο αριθμό μυϊκών ινών.
• 3ου βαθμού βλάβη,  που αφορά μια πλήρη ρήξη του μυός.
Η ομάδα των κοιλιακών μυών αποτελείται από τον ορθό κοιλιακό, τον έσω λοξό και τον έξω λοξό κοιλιακό. Από αυτούς, ο ορθός κοιλιακός είναι ο πλέον εμφανής, και μπορεί να φαίνεται σε ορισμένα άτομα ως «πακέτο των έξι». Η λειτουργία του ορθού κοιλιακού, είναι να λυγίζει τη σπονδυλική στήλη. Οι έσω – έξω λοξοί εργάζονται μαζί για να βοηθούν στις στροφικές κινήσεις του κορμού. Οι μύες αυτοί μπορούν να υποστούν βλάβη κατά τη διάρκεια μιας απότομης μυικής σύσπασης, ή σε ξαφνική συστροφή με ασυντόνιστο τρόπο.

Σε κακώσεις 1ου βαθμού, συνήθως ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να διαπιστώσει με το πέρας της άσκησης, ένα βάρος τοπικά με αίσθηση καυσαλγίας.
Σε κακώσεις 2ου βαθμού, συνήθως ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει λόγω του πόνου τοπικά, ο οποίος και υποτροπιάζει σε κάθε προσπάθεια σύσπασης ή και διάτασης του μυός .
Σε κακώσεις 3ου βαθμού, συνήθως ο αθλητής νοιώθει έντονο πόνο και δεν είναι σε θέση να κινηθεί χωρίς πόνο. Ο μυς διατέμνεται εντελώς και μπορεί να υπάρχει μια διόγκωση των μαλακών ιστών διαμέσου του μυϊκού στρώματος - αυτή είναι γνωστή σαν κήλη.

Η άμεση θεραπεία για οποιαδήποτε βλάβη των μυών είναι : ανάπαυση, πάγος και συμπίεση. Οι παγοκύστεις μπορούν να εφαρμοστούν για ένα χρονικό διάστημα είκοσι λεπτών κάθε δύο ώρες (ο πάγος δεν εφαρμόζεται απευθείας πάνω στο δέρμα γιατί μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα). Οι παγοκύστεις ανακουφίζουν από τον πόνο και μειώνουν την αιμορραγία στον κατεστραμμένο ιστό.
Η ανάπαυση μπορεί να φαίνεται σαν κοινή λογική προσέγγιση, αλλά αυτό είναι κάτι που συχνά αγνοείται από τους αθλητές πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτό είναι παράλογο, δεδομένου ότι δεν απέχει και πολύ για να μεταπέσει η βλάβη στον επόμενο βαθμό.
Κατά γενικό κανόνα, οι κακώσεις 1ου βαθμού απαιτούν περίοδο ανάρρωσης για περίπου 3 εβδομάδες, ενώ οι 2ου βαθμού για περίπου 4 έως 6 εβδομάδες. Στην περίπτωση της πλήρους ρήξης, ο μυς πρέπει να αποκατασταθεί χειρουργικά και η αποκατάσταση μετά θα πάρει περίπου 3 μήνες. Το καλό ζέσταμα πριν τους αγώνες, πιστεύεται ότι μειώνει τη συχνότητα των τραυματισμών, επειδή ο μυς είναι πιο εκτατικός όταν η θερμοκρασία του μυικού ιστού έχει αυξηθεί κατά ένα ή δύο βαθμούς. Ένα καλό ζέσταμα θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 20 λεπτά - ξεκινώντας ήπια και τελειώνοντας με ρυθμό σε πλήρη δραστηριότητα.

0/5 (0 Reviews)