Φυσικοθεραπεία & Manual Therapy

Ουσιαστικά, με τη μέθοδο αυτή ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του, για να μπορέσει να αξιολογήσει το πρόβλημα, αλλά και για να θεραπεύσει τον ασθενή του. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στο αίτιο του προβλήματος και όχι στο σύμπτωμα. έτσι η φυσικοθεραπεία γίνεται πλέον πιό επιθετική αφού με τα χέρια κινητοποιούμε μύες, τένοντες, αρθρώσεις ώστε να αποκαταστήσουμε τη σωστή εμβιομηχανική του πάσχοντος.

Θεραπεία & Χειροπρακτική

Εφαρμόζεται εκτεταμένα στη σπονδυλική στήλη όπυ μπορούμε να κινητοποιούμε τις αρθρώσεις λεπτομερώς. Επίσης, στις αρθρώσεις άνω και κάτω άκρων όπου με λεπτομέρεια μπορούν να αξιολογηθούν ελλείματα στο εύρος των αρθρώσεων, στη λειτουργία …. και στη συνέχεια να ακολουθήσει εξατομικευμένα η αποκατάσταση . 

Η μέθοδος βασίζεται κατα πολύ στην εμπειρία του θεραπευτή, αλλά και στις εξελίξεις στον τομέα της χειροπρακτικής.

0/5 (0 Reviews)